SoftEther VPN Client 4.38.9760

SoftEther VPN Client 4.38.9760

SoftEther Project – 29,4MB – Shareware – Windows Mac
SoftEther VPN ("SoftEther" nghĩa là "Phần mềm Ethernet") là một trong thế giới nhất mạnh mẽ và dễ sử dụng đa giao thức VPN phần mềm. Nó chạy trên Windows, Linux, Mac, FreeBSD và Solaris.

SoftEther VPN là mã nguồn mở. Bạn có thể sử dụng SoftEther cho bất kỳ cá nhân hay thương mại sử dụng miễn phí phí.

Tổng quan

SoftEther VPN Client là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi SoftEther Project.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 346 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của SoftEther VPN Client là 4.38.9760, phát hành vào ngày 26/08/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/04/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 4.38.9760, được sử dụng bởi 55 % trong tất cả các cài đặt.

SoftEther VPN Client đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 29,4MB.

SoftEther VPN Client Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho SoftEther VPN Client!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 346 UpdateStar có SoftEther VPN Client cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
SoftEther Project
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản